Nowy konsultant ISO-TS
13 Lis

Nowy konsultant ISO-TS

Written by

Zespˇ? Visual Factory zosta? powi?kszony o specjalist? ds. systemˇw zarz?dzania jako?ci? ISO i ISO-TS.

Mi?o nam powia? w zespole Wiktora Jankowskiego, ktˇry jest do?wiadczonym konsultantem ds. SZJ. W swoim portfolio posiada uko?czone projekty zwi?zane ze stworzeniem systemu od pocz?tku do momentu certyfikacji w bran?y motoryzacyjnej oraz AGD. Jeste?my przekonani, ?e wniesie do zespo?u du?o do?wiadczenia z rˇ?nych bran?, z ktˇrego na pewno skorzystaj? nasi Partnerzy.

Znajd? na stronie