Aktualności
Super User

Super User

czwartek, 02 luty 2017 00:00

TABLICA CIENI

Na pocz?tku 2017 zosta? otwarty nowy serwistablica-cieni-5s.pl. Znajdziecie tam wi?cej przyk?adw zastosowa? tablicy cieni, oraz tablicy wynikw dla zarz?dzania KPI.

środa, 21 sierpień 2013 14:16

Lean

W dzisiejszych czasach na rynku dzia?a ogromna konkurencja. Przedsi?biorstwo, ktre chce odnie?? sukces i wyprzedzi? rywali musi pokona?, co raz wi?ksze trudno?ci tj. r?norodna oferta produktowa, ni?sze ceny, bezawaryjno??, kompleksowa obs?uga klienta. Aby temu sprosta? trzeba przyj?? strategi? permanentnego doskonalenia, oraz nastawi? si? na zmiany. Tylko poprzez ci?g?e zwi?kszanie wydajno?ci firmy s? w stanie utrzyma? si? w globalnej gospodarce. Trzeba zapomnie? o tym, ?e najlepszym sposobem redukcji kosztw jest zwi?kszanie skali produkcji.

Ca?y system produkcyjny ma si? dobrze do momentu, gdy zamwienia rosn?. Gdy jest odwrotnie, zyski kurcz? si?, kapita? tkwi w wysokich zapasach surowcw, czy gotowym produkcie w magazynie ca?y system staje si? nagle nieefektywny, procesy ma?o elastyczne, niestety to jest moment, w ktrym bardzo ci??ko jest przeprowadza? zmiany. Warto budowa? kultur? LEAN w swojej organizacji od samego pocz?tku istnienia, wtedy efekty s? niewiarygodnie szybko widoczne a zmiany ?atwe do wdro?enia.

środa, 21 sierpień 2013 13:40

standard-5S-konsulting

środa, 21 sierpień 2013 12:52

Lean Manufacturing

xvcxcvxcvxcvxv

środa, 21 sierpień 2013 12:14

nasza firma

Przedsi?biorstwo elastyczne, nieobci??one balastem surowcw potrafi przystosowa? si? do zmiennych warunkw rynkowych. Jest mu du?o ?atwiej pokona? kryzys gospodarczy, inwestowa? kapita? w nowoczesne maszyny i urz?dzenia, bada? nowe rozwi?zania technologiczne.

Niestety nic nie przychodzi ?atwo i trzeba ci??kiej pracy aby osi?gn?? poziom, ktry prze?o?y si? na konkretne efekty. Dla przedsi?biorstw gotowych na zmiany naprzeciw wychodzi filozofia Lean Manufacturing-podej?cie uwa?ane za najskuteczniejszy sposb na radykalne podniesienie produktywno?ci, zmniejszenie marnotrawstwa i skrcenia czasu cyklu produkcyjnego.

Firma Visual Factory wychodzi naprzeciw przedsi?biorstwom ktre zaczynaj? b?d? wdra?aj? filozofi? tzw. szczup?ego wytwarzania - Lean Manufacturing, oraz optymalizuj? proces pod k?tem kosztw, ergonomii i bhp. Rwnocze?nie oferujemy wsparcie doradcze w zakresie optymalizacji procesw produkcyjnych, auditowaniem procesw zgodnie z ISO-TS oraz VDA 6.3, zarz?dzaniem projektami nowych uruchomie? i wdro?e? nowych produktw.
W ofercie znajduj? si? gotowe produkty niezb?dne do wdro?enia narz?dzi Lean Manufacturing, optymalizacji procesu produkcyjnego, b?d? zwi?kszenia bezpiecze?stwa pracownika na stanowisku. Znajdziecie Pa?stwo u nas mi?dzy innymi:
- tablica cieni,
- tablica narz?dziowa,
- tablica wynikw,
- tablica SMED
- linie do oznakowania drg
- znaczniki miejsc na posadzce
- opisy na posadzk?
- ta?my antypo?lizgowe
- oznakowania maszyn (TPM)
- oznakowanie magazynu
- i inne.

Wszystkie rozwi?zania s? rezultatem prac przy projektach Lean Manufacturing, korzystaj?c z nich skutecznie wdra?acie min.: standard 5S, TPM, SMED, poprawiacie ergonomi? i bezpiecze?stwo w zak?adzie jak rwnie? na stanowiskach pracy. Produkty cechuje?atwa i szybka aplikacjaw dowolnym ?rodowisku pracy, bez straty czasu na oczekiwanie, wszystko u nas przygotowane na wysy?k?.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

Strona 1 z 8

Znajd? na stronie