Aktualności
Super User

Super User

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 11:32

Sern amet port gaslelus

Praesent vestibulum moe. stie lacu enean nonummy hendrer. Praesenter.

Sersto dolor, lobortis quis, lobortis dignissim, pulvinar ac, lorem estibulum sed ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit ma.

wtorek, 06 grudzień 2011 10:05

Alan Smith

Jurek Ogrek

koordynator projektu

wtorek, 06 grudzień 2011 08:39

ISO / TS

Czy sam widzisz korzy?ci w Systemie Zarz?dzania Jako?ci? wg norm ISO serii 9001? A mo?e to rynek wymusi? konieczno?? wdro?enia systemu?

Wszystkie w?o?one zasoby oraz czas zamienimy na sprawnie dzia?aj?cy, redukuj?cy koszty oraz pozbawiony zb?dnej biurokracji System Zarz?dzania Jako?ci?, tak, aby? pewnie i skutecznie mg? wej?? na zupe?nie nowy poziom funkcjonowania Twojej firmy.

Na wszystko dajemy gwarancj? certyfikatu oraz optymalnie krtki czas wdro?enia.

Nie tra? swojego czasu i nerww na kopiowanie tzw.gotowcw, ktre utopi? Twj biznes w niepotrzebnym morzu dokumentw, nie przynosz?c przy tym ?adnej warto?ci dodanej.

  1. Wdra?anie SZJ ISO 9001:2008 dla ma?ych i mikro przedsi?biorstw

Korzy?ci:

ROZWJ TWOJEJ FIRMY

Oprcz certyfikatu, ktry powiesisz na ?cianie oferujemy Ci sprawnie dzia?aj?cy System Zarz?dzania Jako?ci?, ktry przyniesie wymierne i skuteczne rezultaty dla Twojej organizacji.

PROSTE I SKUTECZNE PODEJ?CIE

Stawiamy na pragmatyzm. Uwa?amy, ?e prostota systemu jest kluczem do uzyskania przez Ciebie pe?nej kontroli nad biznesem, a wszystko przy optymalnym obni?eniu kosztw zwi?zanych z wdro?eniem i czasem realizacji.

100% GWARANCJI CERTYFIKATU

P?acisz dopiero po otrzymaniu certyfikatu od dowolnie wybranej przez Ciebie jednostki certyfikuj?cej.Oferujemy rwnie? wsparcie na audycie oraz pomoc w negocjacji cen z jednostk? certyfikuj?c?.

ELIMINACJA NADMIERNEJ BIUROKRACJI

Ksi?ga jako?ci, procedury i instrukcje nie musz? mie? setek stron, ktre zamiast pomc, wprowadzaj? niepotrzebny zam?t. Oferujemy ca?kowit? zgodno?? z Norm? przy mo?liwie zminimalizowanej ilo?ci dokumentw. Uczymy rwnie?, jak unikn?? zb?dnej biurokracji podczas rozbudowy systemu w przysz?o?ci.

Od?wie?anie i rozwj wdro?onego ju? Systemu Zarz?dzania Jako?ci?

Narzekasz na niedzia?aj?cy, generuj?cy koszty i wprowadzaj?cy zam?t biurokracyjny SZJ ? Pomo?emy Ci zrewidowa? Twj system i zmieni? jego podstawy tak, aby? w pe?ni, prosto i skutecznie mg? korzysta? z jego zalet. Zweryfikujemy ?wiadomo?? i przeszkolimy Twj personel pod k?tem rozumienia normy ISO oraz poka?emy odpowiedni? drog? dzia?ania, aby? w przysz?o?ci nie musia? ju? korzysta? z naszych us?ug.

Znajd? na stronie