Dlaczego my ?

 • 1
  Kompetencja
  Kompetencja naszych pracownikw to gwarancja fachowej oraz kompleksowej obs?ugi Klientw
 • 2
  Skuteczno??
  Wszystkie nasze dzia?ania s? wynikiem ogromnego wk?adu oraz zaanga?owania.
 • 3
  Efektywno??
  Wykorzystany przez nas potencja?, a tak?e poniesione nak?ady pracy przek?adaj? si? w istocie na osi?gane przez nas rezultaty. To ?wiadczy o niezwyk?ej efektywno?ci naszych dzia?a?.

ISO / TS

 • Czy sam widzisz korzy?ci w Systemie Zarz?dzania Jako?ci? wg norm ISO serii 9001? A mo?e to rynek wymusi? konieczno?? wdro?enia systemu?

  Wszystkie w?o?one zasoby oraz czas zamienimy na sprawnie dzia?aj?cy, redukuj?cy koszty oraz pozbawiony zb?dnej biurokracji System Zarz?dzania Jako?ci?, tak, aby? pewnie i skutecznie mg? wej?? na zupe?nie nowy poziom funkcjonowania Twojej firmy.

  Na wszystko dajemy gwarancj? certyfikatu oraz optymalnie krtki czas wdro?enia.

  Nie tra? swojego czasu i nerww na kopiowanie tzw.gotowcw, ktre utopi? Twj biznes w niepotrzebnym morzu dokumentw, nie przynosz?c przy tym ?adnej warto?ci dodanej.

  1. Wdra?anie SZJ ISO 9001:2008 dla ma?ych i mikro przedsi?biorstw

  Korzy?ci:

  ROZWJ TWOJEJ FIRMY

  Oprcz certyfikatu, ktry powiesisz na ?cianie oferujemy Ci sprawnie dzia?aj?cy System Zarz?dzania Jako?ci?, ktry przyniesie wymierne i skuteczne rezultaty dla Twojej organizacji.

  PROSTE I SKUTECZNE PODEJ?CIE

  Stawiamy na pragmatyzm. Uwa?amy, ?e prostota systemu jest kluczem do uzyskania przez Ciebie pe?nej kontroli nad biznesem, a wszystko przy optymalnym obni?eniu kosztw zwi?zanych z wdro?eniem i czasem realizacji.

  100% GWARANCJI CERTYFIKATU

  P?acisz dopiero po otrzymaniu certyfikatu od dowolnie wybranej przez Ciebie jednostki certyfikuj?cej.Oferujemy rwnie? wsparcie na audycie oraz pomoc w negocjacji cen z jednostk? certyfikuj?c?.

  ELIMINACJA NADMIERNEJ BIUROKRACJI

  Ksi?ga jako?ci, procedury i instrukcje nie musz? mie? setek stron, ktre zamiast pomc, wprowadzaj? niepotrzebny zam?t. Oferujemy ca?kowit? zgodno?? z Norm? przy mo?liwie zminimalizowanej ilo?ci dokumentw. Uczymy rwnie?, jak unikn?? zb?dnej biurokracji podczas rozbudowy systemu w przysz?o?ci.

  Od?wie?anie i rozwj wdro?onego ju? Systemu Zarz?dzania Jako?ci?

  Narzekasz na niedzia?aj?cy, generuj?cy koszty i wprowadzaj?cy zam?t biurokracyjny SZJ ? Pomo?emy Ci zrewidowa? Twj system i zmieni? jego podstawy tak, aby? w pe?ni, prosto i skutecznie mg? korzysta? z jego zalet. Zweryfikujemy ?wiadomo?? i przeszkolimy Twj personel pod k?tem rozumienia normy ISO oraz poka?emy odpowiedni? drog? dzia?ania, aby? w przysz?o?ci nie musia? ju? korzysta? z naszych us?ug.

Certyfikaty

 • ISO/TS 16949 : 2009 Go to site
 • EN ISO 9001 : 2008 Go to site

Kontakt

altKontakt z nami:

email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

telefon: +48 696 035 223

W dzisiejszych czasach na rynku dzia?a ogromna konkurencja. Przedsi?biorstwo, ktre chce odnie?? sukces...
Wi?cej