TPM

 

      Oznakowanie tarcz manometrów do wizualizacji prawid?owej pracy maszyny.

   ?rednice dost?pne [mm]: 30,35,45,55,70,140  

    (wykonujemy równie? na zamówienie)   

 

     Tablice i zawieszki RED TAG do wizualizacji usterek

      na maszynach, instalacjach wewn?trz zak?adu.

Dodatkowo jest mo?liwo?? zamówienia tablicy z layout`em przy skomplikowanych

urz?dzeniach.

Tablica narz?dziowa

Tablica narz?dziowa ma swoje szerokie zastosowanie przy stanowiskach monta?owych w obszarze narz?dziowni czy utrzymania ruchu. Nasza tablica narz?dziowa wykonana jest z blachy perforowanej do której mo?na dokupi? ró?nego rodzaju zawieszki do przechowywania narz?dzi, sprz?tu warsztatowego.